Historie

Stiftelsesdato: 05.06.2004

Bakgrunn: Norsk Citroën SM Register (NCSMR) ble etablert 2 juli 2003, og hadde til hensikt å organisere flest mulig Citroën SM eiere og fremme interessen for Citroën SM i Norge.
På årsmøtet den 5 juni 2004 ble det besluttet å etablere Citroën SM Klubb Norge som en naturlig videreføring av Norsk Citroën SM Register.

Målsetting

Se vedtekter §2

Medlemskap

Medlemskap i klubben sikrer deg tilgang til verdifull kompetanse på Citroën SM i Norge, gir deg mulighet til å delta på ulike treff og samlinger - hovedsaklig årsmøtet som tradisjonelt sett legges til en helg ved et reisemål litt utenom det vanlige. Medlemskap gir deg også 5 utgaver av en påkostet bladproduksjon: "Citrophile" pr år hjem i din postkasse. Bladet inneholder stoff fra ulike Citroënklubber i Norge. Videre - medlemskap i klubben gir deg muligheten av å forsikre din Citroën SM gjennom LMK (Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøy) med særdeles gunstige vilkår og fordelaktig pris.

Ikke medlem? Meld deg inn her!

Vedtekter

Oppdatert 18/2-2019 2019 (John S Bakka Rist)

$1 Navn
Klubbens navn er: Citroën SM Klubb Norge (kort navn: CSMKN)

$2 Formål/målsetning

  • Sikre et Citroën SM miljø i Norge
  • Fremme samarbeid mellom medlemmer
  • Informere medlemmer om CItroën SM relevant informasjon
  • Støtte drift av magasinet Citrophile, et samarbeid mellom flere Citroënklubber i Norge
  • Være nasjonal plattform for relasjoner til utenlandske Citroën SM klubber og miljøer
  • Sikre deletilgang for medlemmer
  • Tilby gode veteranbilforsikringsavtaler gjennom samarbeidspartnere
  • Vedlikeholde relasjoner til utenlandske Citroën SM klubber

$3 Medlemmer
Alle som eier, eller har interesse av Citroën SM kan bli medlem i klubben.

$4 Innmelding og utmelding
Innmelding og utmelding skjer ved å kontakte klubben. Medlemmer som ikke betaler kontingent andre år på rad, vil automatisk bli strøket fra medlemslisten.

$5 Informasjon
All informasjon skal tilstrebes gitt elektronisk. Egen web-basert hjemmeside og medlemsblad (Citrophile - felles blad med Traction Norvege, 2CV klubbene, Citroen DS/ID Klubb Norge og Norsk CX Klubb). "Citrophile" er basis for jevnlig å holde medlemmene informert om klubben generelt, og om Citroën SM spesielt.

$6 Styret
Styreti klubben velges hvert år ifm årsmøtet og består av President, Visepresident og økonomiansvarlig, totalt tre (3) medlemmer.
Redaktør i Citrophile og LMK kontaktperson er verv som velges annet hvert år og rapporterer til styret. 

$7 Kontingent
Kontingent for kommende år fastsettes ifm årsmøtet. Kontingenten dekke faktiske driftsutgifter som deletilgang, medlemsblad, drift av nettbasert hjemmeside, og andre tjenester. Kontingenten er ikke lønn til styret.

$8 Driftsår
Driftsåret går fra 1/1 til 31/12.

$9 Relasjoner til andre klubber

a) Nasjonalt
Citroën SM Klubb Norge er ikke tilsluttet andre nasjonale klubber. Landsteff kan gjennomføres sammen med andre nasjonale Citroen klubber.

b) Internasjonalt
Citroën SM Klubb Norge tilsluttet FICCSM, en sammenslutning av de viktigste internasjonale Citroën SM klubber. FICCSM gjennomfører årlige møter hvor medlemmer i styret eller representanter for styret i Citroën SM Klubb Norge bør delta. Møtene koordinerer hovesaklig internasjonale treff og informerer om akiviteter i klubbene.

$10 Deler
Citroën SM Klubb Norge vil ikke holde delelager. Citroën SM Klubb Norge har samarbeid med Citroen SM Club Deutschland og skal være representert i Spare Part Commitee. Klubbmedlemmer har fra medio 2019 tilgang på mer enn 750 lagerførte deler.

$11 Årsmøte / Generalforsamling
Årsmøte / Generalforsamling skal holdes mai - september hvert år, kan gjennomføres som et eget arrangement eller avholdes i forbindelse med landstreff.

$12 Endring av vedtekter
Forslag til endringer av vedtekter skal fremmes styret senest en måned før årsmøtet.