For å bli medlem i Citroën SM Klubb Norge må du kontakte styret. Ved innmelding betales kontingent for gjeldende år (1 januar - 31 desember) til:

Citroën SM Klubb Norge (CSMKN)
Konto: 4750.38.21199 

Viktig informasjon:
Fra 2019 har CSMKN forpliktet seg til et delesamarbeid under ledelse av Citroen SM Club Deutchland. Dette samarbeidet gir våre medlemmer direkte tilgang på mer enn 800 ulike deler til din Citroen SM. Medlemmer får 30% redusert pris på delene sammenlignet med listepris. CSMKN har vedtatt at klubben kun skal ha en type medlemskap, slik at deletilgang er obligatorisk som medlem. SM Club Deutschland jobber kontinuerlig med å reprodusere nye deler, og dette er investeringer som koster. Våre medlemmer skal delta på lik linje med alle medlemmer i de klubber som inngår i samarbeidet. CSMKN er derfor forpliktet å betale 1.000,- per medlem som en engangsavgift, samt betale en årlig avgift for drift på ca 170 kroner. Disse utgifter dekkes over kontingenten - se nedenfor. Merk at du har tjent inn de kroner 1.000,- ved å handle deler fra delelageret for 3.350,-. Etter dette er det reduserte utgifter for medlemmene. Deler bestilles elektronisk, en web portal vil bli gjort tilgjengelig for dette formål. 

Dersom du pr 2019 er betalende medlem i SM Club Deutchland blir du ikke krevd for engangsavgift på 1.000,- siden dette er allerede ivaretatt gjennom dette medlemskapet. Merk at ingen Europeiske SM klubber kan tilby denne deletilgangen så billig som vår klubb.

Årskontingent (2019):

Som ledd i en overgang til et formalisert delesamarbeid med SM Club Deutschland, er kontingent for 2019 satt til kroner 500,-. 
Eksisterende medlemmer i klubben må betale 1.000,- i engangsavgift for å få tilgang på reservedelslageret. Denne avgiften vil klubben be om når deleavtalen iverksettes.

Årskontingent (fra 2020):

Membre Premium: 650,-
Gir tilgang på reservedeler til din Citroën SM gjennom klubben, abonnement på Citrophile (medlemsblad) og medlemskap i Norges mest fornemme Citroën klubb.

 

Nye medlemmer: 1.500,-
Dette beløpet gjelder kun første år. Påfølgende år følger medlemmer fastsatt årskontingent.

Betalingsfristen for eksisterende medlemmer er  normalt 20. januar. 
Husk å merke innbetalingen med navn og evt medlemsnummer.

For spørsmål, ta kontakt med klubbens økonomiansvarlig.